Kinderopvang Ons Vogelhuisje
Babyspecialistisch kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf Ons Vogelhuisjeregistratienummer  LRK: 882944174

   

                                     KDV Ons Vogelhuisje is in vriendschap verbonden met KDV de Bonte Paardjes

 

Kinderopvang Ons Vogelhuisje is een moeder/dochter initiatief en ontstaan vanuit een passie voor kleinschalige kinderopvang. 

Sinds ruim 20 jaar bieden wij kinderopvang.

Oog voor elk individueel kind en een korte communicatieve lijn met de ouders, daar ligt onze kracht welke wij niet uit het oog wensen te verliezen. 

Daarbij onderscheiden wij ons van reguliere opvang door de groene omgeving en de aanwezigheid van de dieren.

Als vanzelfsprekend leren de kinderen omgang met de dieren en respect voor de natuur.

Graag spelen we met de kinderen buiten en bieden wij passende educatie aan waarbij het kind zijn/haar sociale competenties, alsmede reken en taalvaardigheden optimaal kan ontwikkelen.

Wij zijn er trots op ons een gekwalificeerd baby specialistisch kinderdagverblijf te kunnen zijn.


Het bruto tarief voor 2020 bedraagt € 7,99 per uur.

U spreekt vooraf met ons de uren af welke u structureel afneemt met een minimum van 5 uur per dag.